Benella Fisk

Hoppa till innehåll

Bakgrund

Benella Fisk odlas av finländare, och den är alltid fräsch och den gör gott både för dig och naturen. Forskning visar att Benellas fettsyror är på rätt nivå. Benella är färsk och hälsosam fisk, som smakar för konsumenter som uppskattar toppkvalitet och gör ansvarsfulla val. Avtalsodlare odlar alltid Benella på ett hållbart sätt genom att cirkulera Östersjöns närsalter.

Förstklassig finländsk fisk behöver ett starkt brand som själv upprätthåller sitt goda rykte i fiskdiskarna. Benella, som är närproducerad av inhemska fiskodlare, skiljer sig ur mängden och representerar fiskodlingen som en ansvarsfull näringsgren som ständigt utvecklas.

Benella Regnbågslax

Regnbågslax har odlats i Finland i ett halvt sekel. Fiskodlingen har utvecklats med stora kliv och själva fisken har förädlats och mår i våra odlingsförhållanden bra. Hälsoeffekterna av att äta fisk är också välkända. Trots detta hamnar en alltför liten mängd fisk på våra tallrikar, och den är dessutom oftast utländsk.

Benella Regnbågslax är en både läcker och vacker fisk, men kärnan hos Benella Regnbågslax är framför allt dess hälsoeffekter och naturvänliga produktionssätt. Raisioaquas utfodringskoncept, som odlarna av Benella Regnbågslax följer, garanterar att fisken är hälsosam för konsumenterna. På detta sätt säkras mängden av för människan hälsosamma fettsyror i fisken, trots att totalförbrukningen av fiskolja från vild fisk i fodret minskar. Med hjälp av Östersjöfodret fortsätter Benella Regnbågslax stadigt sin färd inom hållbar utveckling genom att cirkulera Östersjöns närsalter.

Benella Sik

Sik har odlats i Finland redan över tjugo år. Raisios inhemska sikfoder och finländska sikodlare är pionjärer inom sikodling. Siken är en känslig fisk och odlingen kräver enormt kunnande och pietet. Enda sen början har siken varit en uppskattad matfisk, som vinner sina utländska kusiner i sin mångsidighet.

Benella Sik är ett utmärkt val för Benellas vänner som önskar sig vit fisk på matbordet. Den är mångsidig och hälsosam och dess kvalitet är jämn. I Benella Sik säkras halten av fettsyror, som är hälsosamma för människan, trots att man samtidigt har lyckats att minska behovet av fiskolja som kommer från vild fisk. Liksom Benella Regnbågslax är också Benella Sik ett ansvarsfullt val på matbordet och den produceras i närvatten genom att cirkulera Östersjöns närsalter.

Hälsa

Läcker fisk, var så god

Regnbågslaxen och andra feta fiskar är goda källor för de hälsösamma fettsyrorna EPA och DHA, samt för D-vitamin. Regnbågslaxens nyttiga fettsyror har visat sig minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Med rätt utfodring är fisk ett hälsosamt livsmedel. Benella Regnbågslax odlas med Raisioaquas foder, som garanterar att fiskens EPA- och DHA-fettsyror är på exakt rätt nivå.

Finlands Hjärtförbund r.f. har beviljat Benella Regnbågslax och Benella Sik Hjärtmärket. Hjärtmärket visar att Benella är ett bättre val i sin kategori. Användningen av märket är tillåten på Benella Regnbågslax och Benella Sik som säljs hel eller som filé.

Hållbar utveckling

Fisk som gör gott

Benella Regnbågslax odlas med inhemskt foder, som innehåller mindre fosfor än normalt och därför har en märkbart lägre belastning på vattendragen (Vilt- och fiskeriforskningen i Rimito 2008). Men det bästa av allt är dock att Benella Regnbågslax får en stor del av sin tillväxtenergi ur rypsoljan i nyhetsfodret. Därför har vi kunnat minska fodrens innehåll av fiskolja. På det sättet skonar vi världshavens krympande fiskbestånd.

Ett bevis på Raisioaquas och hela fiskodlingskedjans miljöarbete är att odlad finländsk regnbågslax och sik har kommit in på WWF Finland fiskguides gröna lista. Enligt WFF är det positivt att man fortsätter minska miljöpåverkan från regnbågslax- och sikodlingen.

Fiskutfodring

Raisio-koncernens dotterbolag Raisioaquas vision är att vara den främsta specialisten på foder och utfodring samt den främsta utvecklaren av fiskodlingsnäringen i Östersjöområdet. Vi vill hjälpa våra kunder producera hälsosam mat åt konsumenterna på ett lönsamt och hållbart sätt samt främja fiskens välmående.

I den nya Baltic Blend -foderinnovationen används fiskmjöl och fiskolja från Östersjö-strömming och -vassbuk som råvara. När Benella Fisk odlas med detta närfoder i östersjöområdet cirkulerar näringsämnena och ingen näring tillförs Östersjön utifrån. Varje kilo fisk som odlats med Baltic Blend minskar fosfor- och kvävebelastningen på Östersjön.

Utfodringskoncept

Utfodringen av Benella Regnbågslax baseras på Hercules Opti -utfodringskonceptet. De fytasenzymer som finns i Hercules Opti -fodren förbättrar växtproteinets och fosforns smältbarhet samt minskar därför fosforbelastningen på vattendragen.

I början av uppfödningen av Benella Regnbågslax används foder som har ett högt innehåll av rypsolja. Foder med höga halter fiskolja tas med i slutuppfödningen för att EPA- och DHA-fettsyrorna som är så viktiga för människan ska nå rätt nivå. Vi kan aldrig sluta använda fiskolja helt och hållet, eftersom fisken kan bilda dessa fettsyror enbart ur annan fisk.

Raisio Cookie Notification