Hyvä kiertää kolmikantayhteistyössä

Tavoitteena ennustettavuus kotimaisille kalankasvattajille ja tasaisempi hinta kalan ostajille.

Hyvä kiertää kolmikantayhteistyössä

Kalaruokatalo Kalavapriikki Oy, tuottaja Kalankasvatus Vääräniemi Oy sekä rehutehdas Alltech Fennoaqua sopivat kolmikantayhteistyöstä 15.11.2023 allekirjoitetussa sitoumuksessa. Sen tavoitteena on kohottaa kotimaisen kala-alan arvostusta, kannattavuutta ja jatkuvuutta sekä saada kotimaisen kalan hinta tasaisemmaksi ympäri vuoden.

Sitoumuksen ydinajatuksena on kehittää elinkeinoa ja koko kalaketjua sopimuksellisuuden kautta ennakoitavuuteen. Tällä hetkellä alalla on paljon nopeita muuttujia, jotka tekevät muun muassa kalan hinnoittelusta poukkoilevaa. Yhteistyösitoumuksen piirissä kokeillaan ensimmäistä kertaa tuotantoketjun sopimuksellisuutta ja pidempiaikaista sitoutumista yhteistyöhön.

Nyt sovitussa yhteistyömallissa kalan tuottaja ja rehutehdas ovat sopineet 300 tonnin kalamäärän kasvattamiselle kiinteän rehun hinnan kasvatuskaudelle 2024. Samanaikaisesti tuottaja on tehnyt kiinteähintaisen kalojen myyntisopimuksen Kalavapriikki Oy:n kanssa. Kaloista suurin osa tullaan perkaamaan ja toimittamaan Kalavapriikille vuoden 2025 alkupuoliskolla.

Tällainen malli tarkoittaa tuottajan sitoutumista tarvittavaan rehumäärään, jota vastaan rehutehdas on ostanut valtaosan tarvittavista raaka-aineista. Molemmat osapuolet hyväksyvät malliin liittyvät mahdolliset hintariskit. Vaikka raaka-aineiden markkinahinta muuttuisi, ei rehun hinta muutu tuottajalle.

Koko kalaelinkeino kiittää

Suomessa vielä uniikilla yhteistyömallilla haetaan ennen kaikkea koko tuotantoketjun pitkäaikaista sitoutumista toisiinsa ja siten ennustettavuutta, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

Kun rehutehtaalla on pitkäaikaisesti sitoutuneita ostajia, tietää se raaka-ainetarpeensa tarkemmin ja voi ajoittaa ostot hinnan puolesta oikeaan hetkeen. Kalan tuottaja pystyy ennustamaan paremmin tuotantokustannuksensa ja hinnoittelemaan kalan tasaisemmin. Lisäksi kalan tuottaja tietää jo tuotannon alkaessa kenelle kala tuotetaan ja mihin hintaan. Kalavapriikki taas pystyy takaamaan kaupoille kalan varman saannin ja tasaisemman hinnan. Loppujen lopuksi voittaja on koko kalaelinkeino.

Kaupalle ja kuluttajille yhteistyömalli tuo tasaisuutta kotimaisen kalan, erityisesti kirjolohen, hinnoitteluun. Se ei välttämättä poista esimerkiksi norjalaisen lohen päiväkohtaisen alihinnoittelun houkuttelevuutta. Yhteistyömallin osapuolet kuitenkin uskovat, että jatkuvasti tasaisella hinnalla on vaikutusta kauppojen sitoutumiseen ostaa myyntiin enemmän kotimaista kalaa.

Hyvän kehä muodostuu Benella-yhteisön ympärille

Kolmikantayhteistyö nostaa kotimaisen kalan arvoa koko toimitusketjussa. Sitoumuksen kolmea osapuolta yhdistää halu kehittää elinkeinoa sekä Benella-tuotemerkki, joka siirtyi rehutalo Alltech Fennoaqualta kalaruokatalo Kalavapriikille vuoden 2023 lopussa. Kauppojen myötä yhteistyö jatkuu, ja Kalavapriikki solmii uudet tuottajasopimukset kalankasvattamoiden kanssa. Kalankasvatus Vääräniemi Oy oli ensimmäinen Kalavapriikin hallinnoiman tuottajasopimuksen allekirjoittaja.

Benella on kotimaista, pyrstöstä päähän kestävästi tuotettua laatukalaa, jonka kuluttajat tunnistavat kaupassa Benella-merkistä. Sen tuottamiseen on kehitetty kasvatuskonsepti, joka varmistaa kalan huippulaadun ja myös terveellisyyden. Kalan rasvahapot saadaan sydänterveelliselle tasolle Benella-kalan tuottamiseen kehitetyn ruokintakonseptin avulla. Tämä tekee kalasta Benella-kalan.

Pitkäjänteinen suunnitelmiin perustuva tuottajayhteistyö, kalan laatu ja terveellisyys sekä ympäristöystävällisyyden ja kiertotalouden merkitys muodostavat hyvän kokonaisuuden, joka on poikkeuksellinen kalamarkkinoilla.

– Tässä näkyy Benella-yhteisön voima, kiteyttää Kalavapriikin toimitusjohtaja Jari Korhonen.

– Yhdessä saamme nostettua kotimaisen kasvatetun kalan suosiota niin, että koko Suomi syö kotimaista, terveellistä ja maukasta kalaa.